Rekylformationer

En av de absolut mest pålitliga formationsfamiljerna anser vi vara de som uppstår som rekyler när en aktie trendar, de s.k. rekylformationerna. I denna artikel förklarar vi mer om dessa.

En av de absolut mest pålitliga formationsfamiljerna anser vi vara de som uppstår som rekyler när en aktie trendar, de s.k. rekylformationerna. Dessa formationer brukar även ibland kallas för halvvägsformationer då de ofta uppkommer på halva vägen i uppgång/nedgång. Därför kan man ofta på ett bra sätt få fram målnivåer genom att räkna hur stor uppgången/nedgången var innan den pågående rekylformationen och lägga till lika mycket från den nivå där rekylen bottnar. Antingen räknar man detta i procent eller i kronor lite beroende på hur stor uppgången/nedgången är. Säkrast är att räkna med båda och på så sätt få fram två målnivåer.

Det som är gemensamt för alla dessa formationer förutom att de oftast förekommer som rekyler är att omsättningen under formationens bildande är låg eller avtagande för att sedan öka igen, ofta kraftigt, vid utbrottsdagen och att utbrottet oftast sker i samma riktning som den underliggande trenden.

Symmetriska trianglar

Den symmetriska triangeln är en formation där topparna blir lägre och lägre samtidigt som bottnarna blir högre och högre. Oftast blir omsättningen lägre och lägre desto längre in i triangeln vi kommer. Utbrottet ur en sådan formation kommer oftast i trendens riktning, alltså åt samma håll som aktien gick innan den kom in i denna rekylformation, men kan även komma åt rakt motsatt håll. Det är därför alltid viktigt att man drar en linje som binder ihop topparna med varandra och en linje som binder ihop bottnarna. När sedan någon utav dessa linjer penetreras så agerar man. Utbrottet sker ofta under en hög omsättning och är så icke fallet så kan man misstänka att utbrottet är falskt och att vi istället får en rejäl svängning och utbrott åt andra hållet. Detta gäller främst om utbrottet uppåt inte sker under en högre omsättning än dagarna innan. Sker utbrottet nedåt så är inte omsättningen lika betydande.

Nedan ser vi en fin symmetrisk triangel som bildades i Boliden. Som synes blev utbrottet denna gång väldigt kraftig. Uppgången blev nästan exakt lika stor som uppgången till triangelns topp vilket som sagt är ett ganska vanligt beteende.

Symmetrisk triangel

En ännu säkrare form av Symmetrisk triangel är den som populärt kallas för Dynamite triangle. Den uppstår ofta efter en s.k. big range day (Se rubriken Big range day) som följs av ett antal inside days (Se rubriken Inside day). Som hörs på namnet så blir utbrottet ur en sådan här formation ofta väldigt explosivt så det gäller att man är med. Formation tar bara några dagar att bildas till skillnad från den vanliga symmetriska tringeln som oftast bildas under betydligt längre tid. Utbrottet ur formation sker oftast under en hög omsättning och redan första dagen brukar aktien sticka iväg rejält.

Nedan ser vi ett exempel på en Dynamite triangle som bildades i Stora Enso. I just det här exemplet blev inte utbrottet så kraftigt men likt exemplet för den symmetriska triangeln så blev uppgången ung lika stor efter som innan formationen bildades.

Dynamite Triangle

Big range day

En Big range day är en något godtycklig formation men som kan sammanfattas som en onormalt hög stapel som ofta bildas under en onormalt hög omsättning.

Inside day

En inside day är när hela dagens stapel från lägsta betald till högsta betald ligger innanför föregående dags stapel. D.v.s. Föregående dags högsta värde är högre samt att den föregående dagens lägsta notering är lägre.

Flaggor och vimplar

Dessa formationer är likartade och återfinns som rekyler i en trendande marknad. En flagga är en rekyl där vi ser sjunkande toppar och oftast även lägre bottnar (omvänt i en nedåtgående trend). I en vimpel är det samma sak fast här tenderar staplarna, eller svängningarna att bli mindre och mindre så att formationen till slut liknar en vimpel. Kännetecknet är att dessa oftast bildas under en avtagande omsättning som är lägre än den under själva uppgången. Under utbrottet tenderar dock omsättningen att öka rejält. Även här underlättar det om man binder ihop topparna så att man lättare ser när brottet sker. Utbrottet ur sådana här formationer sker alltid i trendens riktning. I och för sig kan det väl hända att man misstar sig och tar en nedgång endast som en rekyl och då i formen av en flagga, vimpel fast det i själva verket är en nedåtgående trend som har bildats. I sådana läget har man dock ofta omsättningen till god hjälp. Låg omsättning så är det troligtvis endast en rekyl, hög eller stigande omsättning så kan det vara ett trendbrott på gång.

Nedan se vi ett exempel en vimpel i Bilia samt två flaggor i Boliden.

Vimpel

Flaggor

Rätvinkliga trianglar

En rätvinklig triangel kan ta formen av antingen en nedåtriktad eller uppåtriktad rätvinklig triangel. Den uppåtriktade triangeln har ett stadigt tak som motstånd som topparna har svårt att tränga igenom samtidigt som bottnarna blir högre och högre och närmar sig taket mer och mer. Köparna är alltså beredda att betala mer och mer. Följaktligen blir det oftast så att utbrottet sker uppåt, men givetvis kan det som vanligt komma någon nyhet som gör att köparna inte längre är beredda att betala högre priser och säljarna blir tvungna att flytta ner sina priser. Utbrottet sker således nedåt i stället. I en nedåtriktad rätvinklig triangel är det givetvis tvärt om.

Det vanligast är att taket/golvet bildas i trendens riktning, d.v.s. att en nedåtriktad rätvinklig triangel ofta uppkommer i en nedåtgående trend medan en uppåtriktad ofta förekommer i en uppåtgående trend.
Även om det är vanligast att utbrottet sker i trendens riktning är det viktigt att avvakta med köp/sälj tills ett utbrott ur formationen verkligen är ett faktum. Det kan vara en bra hjälp att dra en linje som sammanbinder bottnarna i en uppåtriktad rätvinklig triangel och en linje som sammanbinder topparna i en nedåtriktad.

I diagrammet nedan ser vi ett exempel på en rätvinklig triangel i Boozt.

Rätvinklig triangel

Rektanglar

Rektangeln är en formation som tar sig formen av en horisontell rekyl. Topparna stöter på mot ett överliggande motstånd medan bottnarna fastnar på det underliggande stödet. Utbrottet sker oftast, som med alla dessa rekylformationer, i trendens riktning. Men det är ingen regel så att även här är det viktigt att man verkligen drar upp dessa två parallella linjerna och agerar först efter att någon av dessa har brutits.

Nedan ser vi ett diagram som visar en fin rektangel i den uppåtgående trenden i New Wave.

Rektangel