Grunderna i teknisk analys

I denna artikel förklarar vi några av grunderna inom teknisk analys såsom stöd, motstånd och trendkanaler.

Bar chart

Detta är det klart vanligaste diagrammet inom teknisk analys och baseras på aktiekursens lägsta- högsta- och slutnotering under dagen. Kan även innehålla öppningskursen. Slutkursen ser man som en liten pigg pekandes åt höger och om diagrammet även visar öppningskursen så ser man denna som en pigg pekandes åt vänster. Enkla köpsignaler genereras i detta diagram då motstånd bryts eller då taket på en nedåtgående trendkanal bryts.
Säljsignaler genereras då stöd bryts eller då golvet på en uppåtgående trendkanal bryts.
Det finns även en mängd formationer som brukar uppstå i detta diagram som genererar olika starka köp- och säljsignaler. Mer om detta kommer vi skriva om senare.

Nedan ser vi ett exempel på ett bar chart


Motstånd och stöd

Ett motstånd är en betydelsefull nivå vid vilken aktien ofta vänder nedåt. Den klarar helt enkelt inte av att passera nivån. Ofta är det relativt hög omsättning vid motståndet då det är många säljare som har lagt sig vid just denna nivå. Ju fler test som ett motstånd utsätts för desto troligare är det att ett utbrott kommer. Detta därför att säljarna som lagt sig vid denna nivån förr eller senare kommer att ta slut om aktien fortsätter att nå upp till denna nivå gång på gång.
Ett stöd är istället en betydelsefull nivå där aktien ofta vänder uppåt och det omvända scenariot gentemot ett motstånd gäller således. När ett motstånd bryts blir det omgående till ett stöd och givetvis blir då även ett stöd till ett motstånd om det bryts.

Nedanstående diagram visar ett motstånd vid 800 för i FOI som sedan blev ett stöd efter motståndet passerats.

Motstånd och stöd

Uppåtgående och nedåtgående trendkanaler

En uppåtgående trend identifierar man genom att man med hjälp av en linje sammanbinder en akties bottnar i en uppgång. Man har då fått fram ett golv och så länge detta är intakt så är trenden fortsatt uppåtgående. Svänger aktien mycket i trenden kan det vara en bra idé att även sammanbinda topparna. På så sätt kan man lyckas hitta topparna inom trendkanalen på en bättre sätt och slippa vara med ner till golvet varenda gång aktien vänder ner igen.
En nedåtgående trend identifierar man i stället genom att man binder samman topparna i en nedgång. Det omvända scenariot gentemot en uppåtgående trend gäller således.

Nedan ser vi en fin uppåtgående trendkanal i Troax. Här ser man tydliga vändningar vid golvet av trendkanalen, vilket då blir ypperliga tillfällen att köpa aktien.

Trendkanal


Omsättning

Omsättningen använder man till att se om det är någon styrka i de köpsignaler man får. Får man t.ex. ett brott av ett motstånd eller taket av en nedåtgående trend och detta sker under en hög omsättning så är signalen mer tillförlitlig än om brottet sker under en dålig omsättning. Det är inte lika viktigt med omsättningen vid säljsignaler då en aktie alltid kan sjunka ganska mycket även fast det inte är någon hög omsättning.

Nedan ser vi ett diagram som visar en fin nedåtgående trend i Immunovia där trendtaket bröts under en stor omsättning. 

Volym vid trendbrott